PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY

Děti ve věku od 6 do 10 let do voltiže a děti ve věku od 8 let do paravoltiže.

Neváhejte a přijďte si tento krásný sport vyzkoušet nebo se jen svézt na koni.

 

Organizace Voltiž Duha sdružuje zdravé i hendikepované děti a mládež ve věku od 4 let za účelem rozvoje jezdeckého sportu se zaměřením na voltiž a paravoltiž. Organizace usiluje o smysluplné využití volného času svých členů, kde je hlavní důraz kladen na správnou etickou výchovu a výkonnostní růst.

 

Program organizace prezentován pod názvem Duhový čtyřlístek je rozdělen do následujících 4 bodů (lístků):

  1. lístek - Voltiž: sportovní výchova zdravých dětí a mládeže
  2. lístek – Paravoltiž: sportovní výchova hendikepovaných děti a mládeže
  3. lístek – AVK (aktivity s využitím koní): hiporehabilitace, metoda speciální pedagogiky, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakci s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami.
  4. lístekVzdělávací a sportovně motivační činnost: organizace sportovně-společenských akcí (Martin na bílém koní, galavečer Voltižní pohár), školení (semináře s MVDr. Dominikou Švehlovou), představení a ukázky voltižní práce na různých sportovních a společenských akcích atd.

 

TRÉNINKY 2015/2016

PONDĚLÍ - Kulturní dům v Chotěbuzi - 16:00 - 17:30

ČTVRTEK - areál Ranče Newport - D. Domaslavice - 17:00 - 19:00 (1.skupina) + paravoltiž

SOBOTA - areál Ranče Newport - D. Domaslavice - 8:45 - 11:30 (2.skupina)      

 

AVK metoda motivuje děti k rozvoji fyzických, mentálních i sociálních dovedností.

 

Hlavním posláním Spolku Voltiž Duha z.s. a jejím cílem je organizování a provozování jezdeckého sportu ve voltižních a paravoltižních disciplínách, a to na profesionální i amatérské úrovni, realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže, výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené. Organizace dále provozuje výukovou, vzdělávací a poradenskou činnost.

 

Činnost organizace je především zaměřena na propagaci jezdeckého sportu, sdružování milovníků koní a mladých jezdců, rozvoj závodního jezdeckého sportu - voltiže a paravoltiže a organizace jezdeckých dnů a soutěží. Dále spolek pak shromažďuje finanční prostředky, rozvíjí agroturistiku a rekreační ježdění, vzdělává mládež včetně přípravy ke zkouškám a soutěžím.

 

Vlastní hospodářská činnost není provozována za účelem vytváření zisku. Prostředky získané z vlastní hospodářské činnosti se vždy vkládají zpět do činnosti Spolku a to buď jako provozní prostředky nebo jako prostředky na zakoupení hmotného či nehmotného investičního majetku.

 

                                                                                                  

    

Ceník služeb Voltiž Duha z.s.

Členský příspěvek člena voltiže do 18let  - 600,- Kč /měs.

Členský příspěvek člena voltiže nad 18let - 800,- Kč/měs.

Členský příspěvek člena paravoltiže - 400,- Kč/měs.