Informace pro členy

15.9.2018 máme voltižní vystoupení v Havířově u Supermarketu Globus. Toto vystoupení je uskutečněno v rámci propagace k hlasování pro náš projekt "Nákup koně pro Voltiž Duha". Vystoupení a vožení dětí se uskuteční od 10.00- 12.00h, pouze za příznivého počasí.
 
21.9.2018 budeme své umění předvádět na "Dnech mobility" opět v Havířově. Vidět nás můžete od 9.00- 12.00h.
 
28.9.2018 nás můžete vidět v Třanovicích na tradičním Čtyřmezníku v době od 14.30 - 15.00h.
 
29.9.2018 uskutečníme opět pro veřejnost "Den otevřených dveří" od 10.-12.00h