Voltiž Duha, o.s. má dalšího lonžéra a voltižního koně

01.03.2015 17:27

Dne 1.3.2015 složili lonžovací zkoušku jak cvičitelka Katka, tak Nick. Takže máme oficiálně dva lonžéry a dva voltižní koně - Nick a Hasan.