DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNE 12.5.2018 proběhne Den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2018. Srdečně zveme všechny děti, které by si chtěly vyzkoušet zajímavou jezdeckou disciplínu. Děti se svými rodiči shlédnou malou ukázku voltižního cvičení, děti se pak budou moci projet na obou našich voltižních koních - na Hasanovi a na Sebastiánovi, budou si moci vyzkoušet jak se cvičí na voltižním barelu a podívají se, kde jsou naše dva koně ustájené. Začátek akce v 10.00h - 12.00h.
Těšíme se na vás!!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!

OD 25.2.2018 PŮSOBÍME NA ZÁMECKÉM DVOŘE V AREÁLU STÁJE HAVÍŘOV- BLUDOVICE, o.s.
ADRESA: STÁJ HAVÍŘOV - BLUDOVICE, U STATKU 1, HAVÍŘOV - BLUDOVICE, 73601
 
 
 

PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY

Děti ve věku od 6 do 10 let do voltiže a děti ve věku od 8 let do paravoltiže.

Neváhejte a přijďte si tento krásný sport vyzkoušet nebo se jen svézt na koni.

 

Organizace Voltiž Duha sdružuje zdravé i hendikepované děti a mládež ve věku od 4 let za účelem rozvoje jezdeckého sportu se zaměřením na voltiž a paravoltiž. Organizace usiluje o smysluplné využití volného času svých členů, kde je hlavní důraz kladen na správnou etickou výchovu a výkonnostní růst.

 

Program organizace prezentován pod názvem Duhový čtyřlístek je rozdělen do následujících 4 bodů (lístků):

  1. lístek - Voltiž: sportovní výchova zdravých dětí a mládeže
  2. lístek – Paravoltiž: sportovní výchova hendikepovaných děti a mládeže
  3. lístek – AVK (aktivity s využitím koní): hiporehabilitace, metoda speciální pedagogiky, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakci s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami.
  4. lístekVzdělávací a sportovně motivační činnost: organizace sportovně-společenských akcí (Martin na bílém koní, galavečer Voltižní pohár), školení (semináře s MVDr. Dominikou Švehlovou), představení a ukázky voltižní práce na různých sportovních a společenských akcích atd.

 

TRÉNINKY 

PONDĚLÍ - Kulturní dům v Chotěbuzi - 16:00 - 17:30

ČTVRTEK - 16:00 - 18:00 (1.skupina- junioři) + paravoltiž

SOBOTA - 9:00 - 11:00 (1.skupina- junioři), 10.00 - 12.00 (2.skupina - děti)  

Tréninky na koních jsou v Havířově - Bludovicích, U Statku 1.     

 

AVK metoda motivuje děti k rozvoji fyzických, mentálních i sociálních dovedností.

 

Hlavním posláním Spolku Voltiž Duha z.s. a jejím cílem je organizování a provozování jezdeckého sportu ve voltižních a paravoltižních disciplínách, a to na profesionální i amatérské úrovni, realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže, výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené. Organizace dále provozuje výukovou, vzdělávací a poradenskou činnost.

 

Činnost organizace je především zaměřena na propagaci jezdeckého sportu, sdružování milovníků koní a mladých jezdců, rozvoj závodního jezdeckého sportu - voltiže a paravoltiže a organizace jezdeckých dnů a soutěží. Dále spolek pak shromažďuje finanční prostředky, rozvíjí agroturistiku a rekreační ježdění, vzdělává mládež včetně přípravy ke zkouškám a soutěžím.

 

Vlastní hospodářská činnost není provozována za účelem vytváření zisku. Prostředky získané z vlastní hospodářské činnosti se vždy vkládají zpět do činnosti Spolku a to buď jako provozní prostředky nebo jako prostředky na zakoupení hmotného či nehmotného investičního majetku.

 

                                                                                                  

    

Ceník služeb Voltiž Duha z.s.

Členský příspěvek člena voltiže do 18let  - 600,- Kč /měs.

Členský příspěvek člena voltiže nad 18let - 800,- Kč/měs.

Členský příspěvek člena paravoltiže - 400,- Kč/měs.