Naši partneři

 

S velikou úctou děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořil naší činnost a umožnil tak další rozvoj naší práce, našeho Duhového čtyřlístku.

 
Město Havířov

 

 

 

https://www.havirov-city.cz/

 

Nadace OKD https://www.nadaceokd.cz/
Moravskoslezský kraj https://www.msk.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy https://www.msmt.cz
Nadace ČEZ https://www.nadacecez.cz/cs/o-nadaci.html
Nadace GLOBUS
https://www.globus.cz/

 
Nadace OKD
 
 
https://www.nadaceokd.cz/

Nadace Tesco
 
https://itesco.cz/

Sportovní náčiní nám věnovali - rodina Kucharíkova a p. Josef Brandejský
 

Sportovní oděv trenérce a lonžérce poskytla  pí. Milada Brandejská
 
Samozřejmě děkujeme dárcům, kteří nechtějí být zveřejněni.
 

 

Reciproční nabídka dárcům:

1. Voltižní vystoupení na vašich akcích a vožení dětí na koni

2. Umístění loga na naše webové stránky a vyvěšení baneru v místě našeho působení

3. Našití loga na podušku, deku koně a teamové teplákové soupravy cvičenců

4. Výuka jízdy na koni pro děti i dospělé za výhodnějších podmínek

5. Reprezentace partnerů na voltižních závodech

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2013

 

♦  Ministerstvo práce a sociálních věcí nám financuje dva zaměstnance. Podpořilo vytvoření dotovaných pracovních míst v rámci projektů „Práce jinak – šance rodině i zaměstnání“ CZ.1.04/3.4.04/88.00178 a "Cílem je zaměstnání" CZ.1.04/2.1.01/91.00144 financovaných z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 Díky spolupráci s Kvalifikační a personální agenturou, o.p.s. a dotace z Evropského sociálního fondu v ČR byly vytvořeny tyto pracovní místa.

Jde o práci na dobu určitou pro osobu zařazenou do projektu „Práce jinak – šance rodině i zaměstnání“ a "Cílem je zaměstnání" financovaných z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a stanovení výše, doby poskytování a způsobu úhrady příspěvku zaměstnavateli.

Za tuto možnost velice děkujeme.  Odkaz : https://kapa-ops.cz/