Výroční zpráva Voltiž Duha o.s.- 7.1.2013

14.01.2013 19:02

Výroční zpráva 2012 Voltiž Duha o.s.- 7.1.2013

1. Shrnutí minulého roku- dotační příspěvek od Nadace OKD- Srdcovka  26.000,-Kč, AWT  5.000,-Kč, VOP Group 5.000,-Kč, Bezpečnostní agentura FOOM – koupě mikin, Petr Noga- Distribuce krmiv pro psy, kočky a koně 5.000,-Kč, Jezdecké potřeby Český Těšín- dodává krmení pro koně a Těšínské tiskárny 10.000,-Kč. Shrnutí voltižních vystoupení a závodů v roce 2012.

2. Upozornění na hledání dalších sponzorů (jinak budeme muset zvýšit členské příspěvky). Výšivky na teplákovky.

3. Účetnictví za loňský rok. 

4. Návrh a hlasování nových dvou členů do kontrolní komise (p. Ferfecká, p. Kubíček).

5. Projednání poplatků na rok 2013. Členské příspěvky zatím zůstávají na 500,-Kč/měs. 

Od 1.7.2012 je zaveden Jednorázový poplatek ve výši 700,-Kč/člen. Do konce měsíce února je nutné jej zaplatit. Tento poplatek bude použit v průběhu roku na výdaje týkající se činnosti sdružení. Je také zaveden tzv. Přestupní- výchovný poplatek ve výši 1.500,-Kč a poplatek za opětovný vstup do sdružení ve výši 1.000,-Kč. 

Platby za licenční známku a pojištění u ČJF si hradí každý člen sám ve stanovené výši ČJF.

6. Prodloužení licencí cvičenců, koně a sdružení. Vyřízení licencí nových členů.

7. Kalendář voltižních závodů 2013.

8. Pronájem koně- kůň Hasan je v majetku Karolíny Pachotové, která ho za 1,- Kč/rok pronajímá sdružení. Sdružení se tímto zavazuje k tomu, že bude koni hradit platby za ustájení, veterinární a kovářskou práci. 

9. Přestěhování sdružení na Ranč Newport- návrh na přestěhování se v roce 2013 z důvodu hledání lepších podmínek pro trénink dětí a koně. Stávající jízdárenský povrch je velice nevyhovující pro začínající cválající družstvo. Není možnost výběhu s ucházejícím povrchem a také jízdárna není vhodná pro trénink koně. 

10. Rozdělení dětí na dvě skupiny, trénink 2x v týdnu (1x tělocvična, 1x kůň). Trénink v pondělí bude pro všechny cvičence společný v tělocvičně. 

Návrh na trénink skupiny 1 ve čtvrtky od 16.30-18.30 a trénink skupiny 2 v sobotu od 9.00-11.00h. Cvičenci ze skupiny 1 budou mít možnost přijít i na sobotní trénink, ale trénovat mohou pouze gymnastiku a na barelu.

 

Zapsal: Aleksander Ježowicz

 

7. Prodloužení licencí cvičenců na rok 2013

8. Bezpečnost práce.

9. Dodržování pořádku.

 

 

 

zapsala: Patricie Ferfecká