Zápis členské volební schůze leden 2013

15.01.2013 08:04

 

 

 

  Zápis členské schůze ze 7.1.2013

 

1. Výroční zpráva 2012 

2. Navržení dvou nových členů kontrolní komise                              

Složení nového VÝKONNÉHO VÝBORU VOLTIŽ DUHA o.s.

 ze dne 1.3.2012:

                    předseda:             Karolína Pachotová

                    místopředseda:       Kateřina Kalfasová

                    tajemník:             Květoslava Dzurinová

                    hospodářka:          Irena Jonsztová

                    zapisovatel:          Petra Maceczková

                    člen výboru:         Jaromír Pachota

                    člen výboru:         Aleksander Ježowicz

                    kontrolní komise:    Dagmar Kubienová

                                          Patricie  Ferfecká - nově zvolená 7.1.2013

                                          Richard Kubíček - nově zvolený 7.1.2013

 

 

3. Zvolení nových dvou členů kontrolní komise – odsouhlaseno nadpoloviční většinou členů. 

4. Shrnutí aktivit sdružení (voltižní závody, vystoupení) a spolupráce se sponzory v roce 2012, shrnutí hospodaření za rok 2012.

5. Projednání aktivit pro rok 2013 a poplatků ve sdružení na rok 2013.

6. Návrh a hlasování o přemístění sdružení Voltiž Duha o.s. na Ranč Newport- odsouhlaseno nadpoloviční většinou členů, jeden byl proti, tři se zdrželi hlasování.

7. Prodloužení licencí cvičenců na rok 2013

8. Bezpečnost práce.

9. Dodržování pořádku.

 

Zapsal: Aleksander Ježowicz